Benefit 2000 Plus

Informační systém benefit 2000 Plus je komplexní, funkčně rozsáhlý a komfortní informační systém, který je v nejvyšší konfiguraci určen pro středně velké výrobní nebo obchodní organizace.

 

Proč systém Benefit 2000 Plus ?

 

Cena Software
Přes vysokou kvalitu a srovnatelné funkční vlastnosti s podobnými zahraničními produkty, je vytvořen českými specialisty za použití nejmodernějších programátorských metod a je určen v prvé řadě pro české podniky a plně respektuje jejich finanční možnosti.
Ekonomický přístup
Software je rovněž koncipován tak, aby byl pro své uživatele zejména přínosem co do zpracování informací a jejich využití pro efektivní řízení podniku a aby co nejvíce chránil jejich finanční zdroje při dalších investicích do počítačů a počítačových sítí.
Modularita
Informační systém benefit 2000 PLUS svou vnitřní stavbou umožňuje strukturovat toky informací a vytvořit přehledný systém, který je nápomocen při řízení firmy. Je vytvořen tak, aby umožnil nejprve instalovat základní systém s možností doplňovat rozšiřující aplikace podle potřeb uživatele.
Adaptabilita
Existující systém se vyvíjí v souladu se změnami legislativy a s vývojem v odvětví uživatele a je soustavně a výrazně vylepšován a doplňován. Seriózní přístup k rozvoji a modernizaci informačního systému je zárukou stabilního procesu a odpovědného přístupu k potřebám zákazníků do budoucnosti. 
Informační systém benefit 2000 PLUS je dostatečně pružný a umožní velmi dobře pokrýt jak současné, tak i budoucí požadavky a potřeby informačního a řídícího systému společnosti.
Jednoduché ovládání
Informační systém benefit 2000 PLUS plně dodržuje vžité standardy pro programové produkty, pro zobrazení informací a nápovědy na úrovni jednotlivých údajů využívá techniky oken. Informační systém využívá výhod grafického uživatelského prostředí a jednotného ovládání aplikací, jak je obvyklé u operačního systému Windows.
Standardizace
Informační systém benefit 2000 PLUS odpovídá příslušným normám a plně respektuje právní předpisy. Provozní dokumentace odpovídá interním požadavkům organizace i státní správy. 
Spolehlivost
Bezproblémový provoz v síti je zajištěn použitím moderních databázových prostředků, špičkových vývojových metod a kvalitou techniky, na které je provozován.
Flexibilita
Vytváření uživatelských sestav podle potřeb managementu na tvorbu podkladů pro řízení firmy je standardní možností, kterou informační systém nabízí. 
Aktuálnost informací
Všechny moduly pracují v reálném čase. Management firmy má vždy k dispozici všechny aktuální (okamžité) informace o hospodaření, které potřebuje k řízení podniku.
Kompaktnost
Jednotlivé subsystémy i moduly informačního systému benefit 2000 PLUS pracují nad jednotnou datovou základnou a jednotlivé části jsou datově i funkčně propojeny. Mezi jednotlivými úlohami jsou definovány vazby i vztahy k okolí. 
Bezpečnost
Přístupová práva k jednotlivým modulům a informacím lze nastavit na mnoha úrovních, čímž je zajištěna bezpečnost dat proti zneužití nebo ztrátě.
Parametrizace
Informační systém benefit 2000 PLUS umožňuje nastavení variant základních funkcí podle specifických potřeb zákazníka.
Servis
Dodavatel plně zajišťuje služby hot-line a řešitelského servisu.