Spedice

Součástí informačního systému Benefit 2000 PLUS je řešení pro firmy zabývající se poskytováním služeb v oblasti dopravy. Modul Spedice umožňuje evidenci, plánování a vyúčtování dopravních služeb. Optimalizuje procesy v životním cyklu objednávky na přepravu a snižuje celkové náklady na realizaci.

Evidence objednávek od zákazníků
Základní informace o požadované přepravě:

 • evidence zákazníků, kontrola DIČ
 • informace o splatnosti a cena přepravy 
 • přehled požadovaných adres a termínů nakládek a vykládek

Evidence objednávek pro dopravce

 • evidence dopravců
 • propojení s objednávkou od zákazníka
 • informace o splatnosti a cena přepravy pro dopravce

Přehled provizí dispečerů
Evidence objednávek od zákazníků a objednávek pro dopravce nabízí různé pohledy na vyhodnocení rentability jednotlivých přeprav. Vyhodnocení práce jednotlivých dispečerů - evidence provizí, které lze použít pro následné odměňování pracovníků. 
V neposlední řadě je zajímavá i informace o objemu přeprav přijatých od jednotlivých zákazníků nebo množství a hodnota přeprav, které byly disponovány jednotlivými dopravci.

Evidence faktur
Faktury lze rozdělit do více druhů.

 • Faktury za dopravu tuzemsko
 • Doprava evropská unie
 • Doprava mimo EU
 • Ostatní

Automatická tvorba faktur
Při vystavování faktur lze použít funkci, která automaticky naplní již jednou zaevidované informace na objednávce od zákazníka, jako je cena, splatnost, místa nakládky a vykládky...

Úhrady faktur
Systém Benefit 2000 Plus podporuje všechny známé možnosti úhrady faktur. (Hotově, Převodem, Zápočtem, Účetním dokladem ...)


Načítání úhrad z elektronických výpisů

Pro úhrady bankou je možno použít automatické načítání výpisů z internetového bankovnictví. Úhrady jsou automaticky párovány na vydané nebo přijaté faktury. Informace o úhradách faktur jsou v systému vždy aktuální


Účetní evidence a automatická tvorba účetních dokladů
Prvotní doklady (faktury), které vstupují do účetní evidence, jsou rozděleny do druhů. Pro jednotlivé druhy jsou definovány způsoby účtování. Zaúčtovat doklady lze hromadně a není nutné se věnovat každému prvotnímu dokladu.

Součástí informačního systému Benefit 2000 Plus je výstup pro daňový portál

 • Souhrnné hlášení
 • Výkaz DPH