Sledování výroby

Modul Sledování výroby poskytuje uživateli informace o pohybu výrobního příkazu výrobou, skutečné spotřebě materiálu a práce za výrobní příkaz a vytváří podklady pro zúčtování nedokončené výroby a úkolových mezd sledovaného období. Modul ke své činnosti zejména využívá datové základny naplněné v modulu Technická dokumentace subsystému TEPV.

Benefit 2000 Plus

Výroba

Sledování výroby

Standardní funkce modulu:

 • evidence pracovních operací a časů na jednotlivé výrobní příkazy,
 • tisk úkolových a kalkulačních lístků pro jednotlivé výrobní příkazy, výrobní stupně či dílny a pracovníky,
 • evidence materiálu na jednotlivé výrobní příkazy,
 • přidělení materiálu z výrobních příkazů jednotlivým pracovníkům konkrétní dílny, kontrola skutečné spotřeby,
 • přidělování operací ze zpracovávaného výrobního příkazu náležejícího dané dílně konkrétním pracovníkům,
  možnost korekce výkonu a času,
 • stavová evidence výrobního příkazu na dílně (otevřený pro sklad, otevřený, předaný následujícímu stupni)
 • datumy kooperací na výrobním příkazu,
 • odváděcí doklad výroby dílny pro jednotlivé výrobní příkazy - sledování předávání nedokončené výroby
  mezi dílnami,
 • automatické sestavení odváděcího výkazu výroby pro jednotlivé dílny za sledované období na základě skutečně
  provedených operacích a spotřebovaného materiálů (dle kalkulace nebo skutečnosti),
 • srovnávací výkaz kalkulované a skutečné spotřeby materiálu,
 • podklad pro zaúčtování nedokončené výroby,
 • podklad pro úkolové mzdy jednotlivých pracovníků na dílně.

Ostatní moduly subsystému Výroba