Plánování

Modul zabezpečuje naplánování výroby dle nasmlouvaných kontraktů a evidovaných objednávek na různé časové intervaly - dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý plán.

Benefit 2000 Plus

Výroba

Plánování

Plánování

 Hlavním cílem modulu je poskytnou uživateli účinný nástroj pro plánování výroby s využitím vstupů
 z ostatních modulů nebo subsystémů celého IS, při použití standardních automatických algoritmů
 a s možností ručních vstupů do procesu plánování založených na zkušenostech pracovníků.

Dlouhodobý plán

 • marketingový předpoklad prodejnosti jednotlivých vzorů výrobků ve stanoveném období,
 • prognóza na základě prodejnosti v předchozích obdobích (sezónách),
 • prognóza klíčových kontraktů.

Střednědobý plán 

 • uživatelsky volitelná plánovací jednotka (sezóna, pololetí, kvartál nebo měsíc s členěním na týdny nebo dekády),
 • uživatelsky volitelný zdroj dat pro plánování výroby (v této fázi lze použít data z modulu Nabídky a kontrakty
  subsystému Obchod nebo modulu Objednávky a rezervace subsystému Sklady a MTZ nebo pracovat přímo
  s výrobními příkazy,
 • rozpis plánované výroby může být až do sortimentu pro jednotlivé vzory výrobků
  nebo celkový počet jednotek každého vzoru výrobku.

Krátkodobý plán

 • je rozpisem střednědobého plánu pro jednotlivé týdny s členěním na dny, případně pracovní směny,
 • rozpis výroby je vždy do sortimentu jednotlivých vzorů výrobků.

Prodejní doklady

 • slouží k předávání výroby mezi dílnami, případně k naskladnění hotové výroby,
 • automatická funkce pro hromadnou tvorbu prodejních dokladů z plánu výroby.

Konfigurace modulu

 • přiřazení výrobních zařízení jednotlivým dílnám (výrobním stupňům),
 • určení kapacity jednotlivých dílen,
 • operativní konfigurace parametrů - nemocnost, dovolené, odstávky výrobních zařízení.

Číselníky

 • editace číselníků pro dlouhá, střední a krátká období s uživatelským určením jejich počátků a konců.

Tvorba plánů

 • základní algoritmus plánování na nejužší místo procesu (dílna),
 • interaktivní zobrazení plánu výroby pro všechny dílny pro zvolené období,
 • automatický rozpis plánované výroby do sortimentu výrobku dle požadavků z výrobních příkazů
  s ohledem na kapacity dílen,
 • zobrazení celkového počtu jednotek výrobního příkazu a počtu rozplánovaných jednotek
  pro danou dílnu a konkrétní velikost,
 • možnost operativních ručních změn plánu.

Kontroly

 • ověření průchodnosti plánu přes všechny dílny (výrobní stupně) v průběhu celého výrobního procesu,
 • kontrola na dostupná výrobní zařízení,
 • porovnání možné kapacity výrobních stupňů na požadovanou kapacitu z plánu,
 • kontrola na dostupnost materiálu.

Tisky

 • rozpis střednědobého plánu dle zvoleného období pro jednotlivé dílny (výrobní stupně),
 • týdenní rozpis výroby z krátkodobého plánu pro jednotlivé dílny,
 • podklady pro objednávání použitých materiálů při výrobě s ohledem na jejich časovou potřebu při výrobě.

Ostatní moduly subsystému Výroba