Technická dokumentace

Technická dokumentace je dokumentace návrhů a vzorů vyráběných výrobků. Uživatel může k dokumentaci přistupovat komplexně nebo přes její jednotlivé části (součásti, postupy).

Benefit 2000 Plus

TEPV

Technická dokumentace

Při tvorbě dokumentace je možné využívat následující funkce modulu:

Evidenční formulář Technické dokumentace vzoru

 • evidence návrhů vzorů se základními charakteristikami,
 • začlenění vzorů do základních skupin podle skupiny výrobků, barvy, účelovosti …,
 • evidence jednotlivých verzí návrhů s historií provedených změn,
 • evidence variací vzorů (barevných, materiálových),
 • velikostní sortiment položky - určení vyráběných velikostí,
 • součásti vzorů s výměrami (velikostní sortiment),
 • pomocná databáze standardních (opakujících se) dílců,
 • použitá zařízení souvisejících s výrobou vzoru (velikostní sortiment),
 • použitá kopyta pro výrobu vzoru (velikostní sortiment),
 • použité materiály dle klasifikace podle číselníku materiálu, spotřeba a výměry materiálů
  až do velikostního sortimentu včetně % odpadu,
 • členění součástí podle výrobních stupňů,
 • výrobní operace,
 • pomocná databáze standardních (opakujících se) operací,
 • definice výrobních stupňů, definice materiálů a zařízení pro výrobní stupně,
 • členění výrobních operací podle výrobních stupňů s přiřazením směnových časů,
 • příslušnost operace k tarifním třídám,
 • obrázky k technické dokumentaci,
 • provázání variace návrhu s položkou z číselníku výrobků.

Technická dokumentace - přehledy

 • Tisk pro jednu či všechny variace nebo pro jeden či všechny výrobní stupně
 • Průvodka návrhu
 • Technický popis - ve 2 variantách
 • Výrobní předpis vzoru
 • Použité součásti vzoru celkem a podle výrobních stupňů
 • Soupis materiálů, obrázků, rozměry součástí
 • Užití materiálu v jednotlivých vzorech
 • Technologické postupy dílny
 • Přehled sazeb, přehled sazeb dle strojů
 • Rozdělení pracovních míst
 • Použití materiálů v návrzích
 • Přehled nepoužívaných materiálů

Automatizované operace

 • import výměr dílců z programu CAD-Cobbler a PAS-Cobbler,
 • kopírování jednotlivých částí (součásti, zařízení, stoje, postupy) technické dokumentace
  z podobného vzoru,
 • kopírování návrhu do nové verze, 
 • přepočet sazeb pracovních postupů dle tarifů,
 • automatické náhrada používaného materiálu v návrzích za jiných.

Ostatní moduly subsystému TEPV