Polotovary

Modul POLOTOVARY slouží uživateli k evidenci jím vyráběných polotovarů, určení jejich receptury a postupu výroby. Údaje z modulu následně vstupují do modulu TECHNICKÁ DOKUMENTACE, kde polotovary jsou materiálem pro výrobu produkce uživatele.

Benefit 2000 Plus

TEPV

Polotovary

Standardní funkce modulu:

 • rozlišení polotovarů podle druhů,
 • evidence definic složení polotovarů, které jsou základem pro tvorbu receptury polotovaru,
 • evidence polotovaru - základní informace - označení, název, kolekce, skladová a výrobní jednotka,
  výrobní stupeň, příznak archivace záznamu,
 • receptury polotovaru - varianty, sledování platnosti, evidence složení polotovaru - výběr materiálu
  nebo polotovaru pro výrobu z číselníku, načtení složení z nastavených definic, kopírování údajů
  do nové receptury, postupy práce při výrobě - stanovení ceny práce, technologický popis výroby,
  přepočty mezi skladovou a technologickou měrnou jednotkou,
 • výpočet a zobrazení ceny polotovaru na základě potřeby materiálu, práce, stanovených % odvodů
  a režií - uložený kalkulační vzorec,
 • tisk receptury a kalkulace, tisk nejnovější receptury do formuláře,
 • průvodce pro hromadnou tvorbu výrobních příkazů na výrobu polotovaru na základě potřeb polotovarů
  pro výrobu výrobků, které jsou reprezentovány výrobními příkazy na výrobky,
 • ruční zadání výrobního příkazu pro výrobu polotovaru,
 • tisk potřeby polotovarů pro výrobu konkrétních výrobků dle evidovaných výrobních příkazů na produkci,
 • tisk potřeby polotovarů pro zadaný časový interval výroby produkce,
 • průvodce pro automatickou generaci ceníku polotovarů z evidovaných a platných záznamů. 

Ostatní moduly subsystému TEPV