Kalkulace

Cenová kalkulace slouží k určení předběžné ceny návrhu nebo vzoru na základě údajů z technické dokumentace. Parametry, které nejsou v době návrhu známy nebo je nelze exaktně určit nahrazuje průměrnými hodnotami z číselníků. Přesné výrobní náklady na výrobu vzoru jsou počítány prostřednictvím Operativní kalkulace. Program umožňuje zahrnout do výpočtu i kooperační dílny.

Standardní funkce modulu:

 • určení ceny návrhu prostřednictvím cenové kalkulace,
 • využití standardního kalkulačního vzorce s možností úpravy algoritmu pro stanovení režií, 
 • použití součástí a postupů z technické dokumentace,
 • využití číselníku tarifních tříd, směnových časů a normativů (skladnost, gumičkování, sekání)
  pro kalkulace mezd,
 • použití normativů spotřeby drobného a pomocného materiálu,
 • výběr ceníku materiálů pro cenovou kalkulaci návrhu (předpokládané změny cen),
 • možnost rozdílné cenové kalkulace pro různé barevné variace a materiálové varianty jednoho návrhu
  (různé použité materiály),
 • interaktivní zobrazení aktuální kalkulace na střední číslo návrhu, 
 • kalkulace pro jednotlivé velikosti návrhu, 
 • zobrazení aktuální kalkulace pro přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady (zařízení a stroje),
 • celková pracnost návrhu na jednotlivých výrobních stupních a celková výkonová norma výrobku,
 • uložení cen z kalkulace do ceníků,
 • archiv vypočtených kalkulací pro jednotlivé návrhy, rozdělení kalkulovaných hodnot na výrobní stupně, 
 • tisk kalkulace

Ostatní moduly subsystému TEPV