TEPV

Subsystém TEPV - Technicko-ekonomická příprava výroby IS benefit 2000 PLUS je účinným nástrojem pro sledování informací o všech výrobcích z produkce uživatele.

Ostatní subsystémy Benefit 2000 Plus