Objednávky a rezervace

Tento modul je využíván ve výrobním podniku pro řízení odbytu výrobků a pro sledování požadavků na materiály z výroby a u obchodních firem k evidenci a zpracování objednávek od odběratelů.

Benefit 2000 Plus

Sklady a MTZ

Objednávky a rezervace

Standardní funkce modulu: 

 • pořízení objednávky od zákazníka do databáze nebo automatické načtení objednávky
  z internetového objednávkového systému - subsystém Internet (B2B, B2C),
 • evidenci automaticky vygenerované objednávky na výrobky a materiál
  pro výrobu z modulu Výrobní příkaz,
 • automatická rezervace objednávaných skladových položek, pokud je dostatečné volné množství na skladě,
 • hromadná rezervace objednávek - automatické provedení neuskutečněných rezervací po doplnění
  volného množství skladových položek na skladě,
 • evidence, tisk a sledování objednávaných zásob do velikostního sortimentu nebo bez sortimentu,
 • sledování plnění konkrétní objednávky,
 • možnost převodu položek mezi objednávkami, vytváření dílčích objednávek z jedné, kopírování objednávek,
 • zjištění dostupnosti zásob při tvorbě objednávky,
 • nástroj pro zrušení rezervací na vybrané skladové položky s možností zvolení časového intervalu
  předpokládaného data dodání dle objednávky,
 • nástroj pro ruční přerozdělení aktuálního stavu zásob mezi objednávky - průvodce krok po kroku
  a následně provedení rezervací,
 • nástroj pro hromadnou změnu cen na objednávkách prostřednictvím určení slevy, "slevníku"
  (jeho aktualizace), jiného ceníku,
 • tisk objednávky - potvrzení zaslané objednávky od odběratele nebo rezervace -  použití názvů a značení
  položek dle odběratele, jazykové mutace objednávek, tisk čárových kódů vlastních nebo odběratele,
 • přehledy objednaného množství (celkem, nevydané, nerezervované) s určením různých kritérií -
  výběr za odběratele, skladovou položku, období,
 • přehled rozpracovanosti objednávek, rezervovaného množství, výpočet předpokládané marže
  z objednaného množství,
 • tisková podoba přehledů či export do MS Excel.

Ostatní moduly subsystému Sklady a MTZ