Nákup

Modul je určen pro tvorbu a správu nákupních objednávek materiálu, polotovarů a zboží pro dodavatele, zpracovává požadavky na nákup zásob ze subsystému VÝROBA a modulu Objednávky a rezervace.

Standardní funkce modulu:

 • přístupné evidence - materiály, polotovary, zboží, ceníky, skladové karty, partneři,
 • možnost omezení položek pro objednávání nabídkou konkrétního dodavatele,
 • pořízení objednávky až do položek velikostního sortimentu,
 • naplnění objednávky z již existující objednávky,
 • automatická tvorba objednávek na základě materiálové potřeby ze střednědobého
  a krátkodobého plánu (výrobních příkazů) a stavu zásob na skladě, zohlednění minimálně
  dodávaného množství dodavatelem, počet jednotek v balení,
 • automatická tvorba nákupních objednávek zboží na základě odběratelských objednávek,
  zohlednění minimálně dodávaného množství dodavatelem, počet jednotek v balení,
 • tisk objednávek - označení a název položky dle dodavatele, cizojazyčné mutace objednávek,
 • sledování plnění konkrétní objednávky,
 • soupisy objednaných zásob celkem, přijatých, nepřijatých,
 • přehled potvrzených objednávek,
 • harmonogram dodávek,
 • rozpracovanost objednávek,
 • materiálová potřeba dle střednědobého nebo krátkodobého plánu, termínu výroby výrobních příkazů.

Ostatní moduly subsystému Sklady a MTZ