Intrastat

Modul je součástí subsystému SKLADY a MTZ informačního systému benefit 2000 PLUS a shrnuje funkce, které vedou k vytvoření statistického hlášení INTRASTAT - což je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

Modul umožňuje uživateli (zpravodajské jednotce):

 • automatické vytvoření výkazu pro INTRASTAT na základě dokladů o pohybu skladových zásob
  materiálu, výrobků či zboží - tj. příjemek a výdejek vytvořených v modulu Evidence zásob,
 • možnost ruční korekce či editace položek výkazu,
 • výpočet fakturované ceny v režimu zušlechtění z ceny materiálu a ceny práce zbožové položky,
 • evidence všech položek i při překročení specifického prahu u fakturované hodnoty,
 • export dat výkazu v elektronické podobě pro rozhraní programu InstatDesk (sw pro elektronické
  předávání dat INTRASTAT celním úřadům),
 • tisk výkazu INTRASTAT,
 • tisk sestavy informující o dokladech, jejichž údaje jsou zdrojem pro sestavení výkazu.

Modul obsahuje všechny kmenové číselníky potřebné pro vykazování, 
a to číselník:

 • zemí,
 • krajů,
 • měrných jednotek,
 • povahy transakcí,
 • dodacích podmínek,
 • druhů přepravy,
 • kódy celního sazebníku
 • a vazby na standardní číselníky subsystému - materiál, zboží, výrobky.

Ostatní moduly subsystému Sklady a MTZ