Evidence zásob

Modul Evidence zásob je základním modulem subsystému SKLADY a MTZ a umožňuje vedení všech zásob v rozdělení na materiály, polotovary, výrobky či zboží. Pro vedení zásob lze zvolit metodu váženého aritmetického průměru (VAP), metodu FIFO nebo metodu pevných cen.

Standardní funkce modulu: 

 • číselník materiálů, polotovarů, zboží, výrobků - rozdělení do uživatelsky definovaných druhů, sledování
  složení materiálu (výrobku, zboží), velikostní sortiment, čárové kódy pro položku nebo každou položku
  velikostního sortimentu, všechny údaje pro statistiku INTRASTAT, obrázek položky,
 • neomezený počet skladů, na jednom skladě je možno vést všechny druhy zásob,
 • sledování zásob dle kolekcí, značek, kategorií, druhů typů, řízení zásob podle jakostí a velikostí,
 • skladová karta - automatická tvorba ze zvoleného číselníku zásob nebo při převodce, interaktivní zobrazení
  stavu zásob ke zvolenému datu (hodině), rekapitulace pohybu zásoby na kartě ke zvolenému okamžiku
  (příjem, výdej, odběratelská a dodavatelská objednávka, rezervace zásoby), sledování značení skladové zásoby
  dle dodavatele/odběratele, název položky v češtině i cizích jazycích, tisk skladové karty, sledování označení
  položky dle jednotlivých dodavatelů zásob,
 • nástroje pro tvorbu inventury, automatická tvorba dokladů pro záměnu položek či zjištěných
  inventurních rozdílů,
 • systém sledování umístění zásob (paletových míst) na skladě, podpora při vyskladňování,
 • zjištění dostupnosti zásob do položek velikostního sortimentu v libovolném čase,
 • tisk etiket s čárovými kódy,
 • automatické vyskladňování položek na základě výrobních příkazů - subsystém VÝROBA,
 • tvorba převodek,
 • naplnění výdejky na základě příjemky, objednávky,
 • tvorba výdejky na základě rezervací z objednávky,
 • různé varianty tisku dokladů - výdejek, dodacích listů (s cenou, bez ceny, jako daňový doklad),
  tisk v libovolném jazyce či měně,
 • funkce rychlé tvorby faktury nebo pokladního dokladu z výdejky, hromadná tvorba faktury ze souboru výdejek,
 • automatická tvorba příjemky na základě dodavatelské objednávky,
 • automatická rezervace přijaté zásoby na nevykryté objednávky dle navolených priorit,
 • rozpouštění vícenákladů do skladové ceny dle zvolených kritérií,
 • propojení příjemky s dodavatelskou fakturou, sledování rozdílů,
 • statistika všech typů spotřeby a doplnění zásob,
 • analýza požadavků na materiál a polotovary, předávání podkladů pro generaci objednávek v modulu Nákup,
 • evidence JSD - automatická tvorba JSD na základě příjemek, výdejek, odpis materiálu v režimu aktivního
  zušlechtění, evidence celního skladu,
 • tvorba a tisk ceníků dle potřeb uživatele, přiřazení ceníku odběratelům, systém "slevníků a slev,
 • inventurní sestavy dle navolených kritérií s možností různého třídění,
 • přehledy o stavu a nabídce zásob, sledování limitů zásob,
 • velké množství přehledů o pohybu zásob, rentabilitě prodeje s možností promítnutí poskytnutých slev,
 • tiskové výstupy či export do MS Excel,
 • přehledy o obratu zásob, sledování dle doby obratu,
 • výměna dokladů se systémem EDI,
 • výkazy pro ASEKOL a EKO-KOM,
 • automatické účtování pohybů na skladě - dle skupiny účtování skladové karty a provedeného pohybu,
 • vnitropodnikové účtování při následném pohybu zásob v rámci firmy,
 • automatická kontrola úplnosti převodů mezi sklady,
 • uživatelsky definovatelný systém stavu dokladů, akce nad dokladem v návaznosti na daný stav, historie změn,
 • realizace propojení na modul Odběratelé a Dodavatelé ekonomického subsystému,
 • propojení na moduly obchodního subsystému.

Ostatní moduly subsystému Sklady a MTZ