Nabídky a kontrakty

Evidence a sledování kontaktů obchodní povahy - tvorba nabídek, evidence poptávek, tvorba smluv a kontraktů. Modul slouží uživateli informačního systému k přehlednému vedení všech nasmlouvaných kontraktů na svou produkci, vytváření nabídek a smluv a k získání základních statistik prodeje. Obchodní subsystém spolupracuje s dalšími subsystémy informačního systému a to zejména s výrobním a skladovým.

Benefit 2000 Plus

Obchod

Nabídky a kontrakty

Modul obsahuje následující funkce:

 • tvorba nabídky s využitím přednastavených textů záhlaví, zápatí, dodacích a platebních podmínek,
 • automatické vytváření nabídky z nabídky evidované,
 • tisk nabídky v libovolném jazyce a měně,
 • interaktivní zobrazení - všech ostatních nabídek partnera a nabízených položek,
 • tisk nabídek dle partnerů nebo položek,
 • ruční tvorbu kontraktu nebo jeho načtení z nabídky, jiného kontraktu, případně objednávky,
 • rozpis kontrahovaných položek do velikostního sortimentu,
 • tisk kontraktu jako smlouvy v libovolném jazyce a měně,
 • tvorba a tisk objednávky na sklad produkce (zboží) a výrobní objednávky,
 • časové rozvržení jednotlivých dodávek v rámci kontraktu,
 • tvorbu výrobních příkazů pro výrobu,
 • interaktivní zobrazení ostatních kontraktů partnera a nakontrahovaných položek,
 • interaktivní sledování plnění kontraktu - kontrakt na skladě, ve výrobě, k expedici,
 • tisk kontraktů dle partnera a položek,
 • statistiky prodeje a dodávek.

Ostatní moduly subsystému Obchod