CRM

Evidence a sledování všech kontaktů marketingové povahy.

  Modul je funkčně rozdělen na dvě části:

 • Marketing
 • Vyhodnocení odbytových a finančních vztahů se zákazníky.

Část marketingová obsahuje:

 • evidence potenciálních zákazníků - základní údaje o firmě (název, adresa, IČO, URL adresa, druh zákazníka, region apod.
 • uživatelské stanovení hodnotících indexů potenciálních zákazníků,
 • stanovení uživatelských charakteristik zákazníků např. počet prodejen, počet zaměstnanců, obrat. apod.,- vytváření stromu charakteristik
 • seznam kontaktních osob zákazníka s uvedením funkce, telefonního čísla a e-mailové adresy,
 • kontakty se zákazníkem - záznam plánovaného  nebo provedeného kontaktu se provádí buď ručně
  nebo se načítá automaticky na základě zahrnutí zákazníka do marketingových akcí, tisk kontaktů,
 • seznam předaných materiálů, předané dárky,
 • marketingové akce - stanovení fází akce s uvedením, začlenění potenciálních či standardních partnerů do akce, tisk dopisů s adresou zákazníka, tisk štítků s adresami, rozeslání dopisů prostřednictvím e-mailu, zahrnutí partnera do následující fáze akce
 • přehledy - předané dárky, kontaktované osoby vybrané marketingové akce, přehled plánovaných kontaktů,
 • nástěnka se zobrazením plánovaných/ uskutečněných kontaktů,
 • převod potenciálního zákazníka do databáze obchodních partnerů.

Část vyhodnocovací  obsahuje:

 • výstupní sestavy zpracovávající údaje ze subsystémů Ekonomika, Obchod a Sklady a MTZ
 • platební kázně,
 • dodavatelské kázně,
 • objemu a sortimentu odběrů výrobků či zboží,
 • objemu reklamací, apod.

Ostatní moduly subsystému Obchod