Inventury čárovými kódy

Moduly tohoto subsystému slouží pro podporu provádění inventur majetku a skladových zásob vedených v evidencích informačního systému benefit 2000 Plus s využitím technologie čárových kódů. Moduly jsou určeny pro mobilní zařízení vybavené čtečkou čárových kódů a výrazně zvyšují efektivitu inventurních činností.

Benefit 2000 Plus

Inventury čárovými kódy

Ostatní subsystémy Benefit 2000 Plus