B2B

Subsystému umožňuje dealerům či obchodním organizacím tvořit předběžné a konečné objednávky na nabízenou produkci či zboží - tzv. B2B (business to business) internetové aplikace. Subsystém B2B je koncipován tak, aby jeho vzhled mohl být web designérem přizpůsoben firemním HTML stránkám.

B2B systému je konfigurovatelný provozovatelem zejména
v následujících oblastech:

 • nastavení celého subsystému z hlediska jeho obsahu a rozsahu prezentace uživatelům,
 • evidence a správa uživatelů (obchodních partnerů) systému (B2B) s možností definice přístupu do zvolených
  oblastí systému a zařazení do uživatelsky vytvořených skupin, které mohou mít přidělen konkrétní ceník
  a upřesněny podmínky pro zobrazování množství nabízených zásob na skladech provozovatele,
 • definice skladů, jejichž zásoby jsou prostřednictvím aplikace nabízeny k prodeji a určení pohybů,
  ve kterých se budou vytvořené objednávky evidovat,
 • nastavení ceníkové hierarchie - ceny přidělené partnerům, skupinám uživatelů, skladům - např. pro výprodejový
  sklad, možnost odečtu přidělených slev z nabízených prodejních cen v rámci systému "slevníků" evidovaných
  ve skladovém systému,
 • definice textů, které se zobrazují ve všech nabídkách systému,
 • uživatelská kategorizace prodávaného sortimentu:
 • z pohledu již vytvořeného členění ve skladovém systému - kategorie, značky, kolekce druhy,
  typy skladových zásob - volitelné zahrnutí do systému B2B,
 • vytvoření nového členění sortimentu dle obchodního hlediska tzv. obchodní kategorizace,
 • správa obchodních sdělení uživatelům prostřednictvím aplikace - tzv. Novinky,
 • sledování uskutečněných přístupů do aplikace,
 • možnost prohlížení zaevidovaných položek v "nákupní košíku" o všech uživatelů systému,
  ze kterých ještě nebyly vytvořeny objednávky - možnost exportu do formátu XLS.

Uživatel po přihlášení do systému (pod svým uživatelským
jménem a heslem) má k dispozici následující funkce:

 • zobrazení evidovaných údajů o uživateli, počet neuhrazených faktur a faktur po splatnosti v celkové hodnotě,
  počet otevřených objednávek a reklamací,
 • výběr z nabízeného aktuálního, výprodejového sortimentu a speciální nabídky - včetně velikosti, případně
  barvy, uložení do "nákupního košíku",
 • správa nákupního košíku, možnost ponechání naplněného nákupního košíku pro příští přihlášení,
  tisk obsahu košíku,
 • vytvoření objednávky s určením způsobu platby, dopravy, data požadovaného dodání,
 • tvorba tzv. "předobjednávek" - v části B2B - objednávání budoucí kolekce - určení požadovaného množství
  zboží k dodání s upřesňováním termínů dodání - definice vlastností předobjednávek probíhá v modulu
  OBJEDNÁVKY a REZERVACE - a jde zde o rozčlenění nabízeného sortimentu do skupin a jejich pojmenování,
  přiřazení konkrétních položek sortimentu do skupin, určení pořadí položek ve formuláři, určení termínů
  možného dodání, výběr uživatelů, kterým budou předobjednávky nabízeny,
 • přehled objednávek - možnost zobrazení všech objednávek nebo jen za zvolené období, detail
  a tisk objednávky, informace o rezervovaném množství a množství, které zbývá z objednávky dodat,
 • přehled faktur - přehled faktur vystavených uživateli za zvolený časový interval se zobrazením aktuálního stavu
  dluhu, možnost tisku faktury,
 • přehled reklamací - přehled evidovaných reklamací, které uplatnil uživatel na dodané výrobky či zboží
  se zobrazením stavu vyřízení reklamace - možnost detailu a tisku reklamačního protokolu.

Ostatní moduly subsystému Internet