Internet

Součástí informačního systému benefit 2000 PLUS je rovněž subsystém umožňující zákazníkům uživatele systému objednávat jeho produkci prostřednictvím internetu.

Ostatní subsystémy Benefit 2000 Plus