HelpDesk nemovitostí

Základní nástroj odběratelů služeb FM pro oznamování poruch, nedostatků či jiných návrhů na změnu či modifikaci dodávaných služeb. Aplikace je přístupná všem zaměstnancům prostřednictvím firemního intranetu či internetu. Aplikace komunikuje se zadavatelem požadavku pomocí elektronické pošty, s pracovníky FM navíc ještě pomocí systémové nástěnky modulu Pasportizace.

Benefit 2000 Plus

Facility Management

HelpDesk nemovitostí
Aplikace funguje zcela samostatně, není nutné žádné distribuční centrum požadavků.
Požadavky jsou směrovány na řešitele automaticky na základě definovaného workflow
a na základě rozdělení kompetencí při správě jednotlivých objektů.

Požadavky/incidenty

Každý nově vzniklý požadavek (incident) je ihned distribuován osobám odpovědným za správu daného objektu.
Není nutné žádné distribuční centrum pro nasměrování požadavku na řešitele. Pokud daný pracovník nereaguje
do předem stanovené lhůty, je požadavek postoupen dalším pracovníkům na základě definovaného workflow
zpracování požadavku. 

Celý průběh zpracování je zaznamenáván v deníku zpracování požadavku a slouží zadavateli požadavku
k monitorování činností, které se s požadavkem dějí. Deník je také základem výstupních statistik zpracování
požadavků, které indikují, jak FM dokáže rychle reagovat na požadavky různých typů.

Požadavky jsou kategorizovány podle nastavených kritérií. Prvotní kategorizaci zadává již zadavatel požadavku.
Řešitelé dále zpřesňují tento údaj. Zařazení kategorie je důležité pro výstupní statistiky, pro možnost odlišení
jednotlivých typů incidentů jejich rozsahu a důležitosti.

Zpracování požadavku – workflow

Zpracování požadavků se děje na základě uživatelsky definovaného workflow zpracování. Pokud původní řešitel
nereaguje na vzniklý požadavek ve stanovené lhůtě, je požadavek předán další definované osobě – obě strany jsou
o tom informovány.

Ostatní moduly subsystému Facility Management