Doprava

Systém „Doprava“ zajišťuje technickou evidenci vozidel ve společnosti. Eviduje jednotlivé jízdy, statisticky je vyhodnocuje, sleduje spotřebu paliv a dalších nákladů spojených s provozem vozidel. Porovnání nákladů a výnosů vozidel s ohledem na jejich vytížení dává základní přehled o rentabilitě provozu vozidel.

Vozidla

Karta vozidla shromažďuje všechny dostupné údaje o vozidle. Kombinuje údaje vzniklé opisem
technického průkazu vozidla s údaji z účetního systému. 

Součástí karty vozidla je vozový sešit. Vozový sešit udržuje všechny informace o prováděných kontrolách
či technických zásazích. Ve spolupráci se systémovou nástěnkou upozorňuje příslušné dispečery
o nutnosti provést další kontroly (STK, kontrola emisí, výměna oleje apod.)  a to podle více kritérií –
většinou čas a ujeté kilometry.

Jízdy a ostatní výkony

Výnosová strana je u vozidel tvořena především jejich jízdami (ujeté km) a dalšími výkony (motohodiny,
dny pronájmu). Porovnáním s náklady importovanými z účetního systému se získává základní přehled rentability.

Subsystém Doprava dokáže korektně sledovat i vozidla s více motory a více nádržemi.

Půjčovna vozidel

Vozidla, která jsou učena pro půjčovnu vozidel, fungují ve zvláštním režimu. Zaměstnanci pomocí aplikace VST
(aplikace pro vnitropodnikový trh) zadají objednávku požadované kategorie vozidla, která je následně přenesena
do systému Doprava. Dispečer přidělí konkrétní vozidlo, které je pak rezervováno.

Ostatní moduly subsystému Facility Management