Facility Management

Subsystém Facility Management informačního systému benefit 2000 PLUS je určen firmám (úřadům státní správy), které disponují či spravují větší množství nemovitého majetku nebo se zabývají facility managementem formou outsourcingu a mají potřebu vést o nemovitostech podrobnou evidenci.

Benefit 2000 Plus

Facility Management

Ostatní subsystémy Benefit 2000 Plus