Pokladna

Modul umožňující vést v organizaci několik pokladen, a to v různých měnách.

Standardní funkce modulu:

 • vedení pokladny v Kč i jakékoliv cizí měně včetně pokladní knihy,
 • možnost evidence příjmových i výdajových dokladů v různých číselných řadách nebo v jedné,
 • zamezení vzniku minusového stavu na pokladně (zapnutelná funkce),
 • evidence pokladních dokladů s vazbou na partnera, pracovníka, zakázku, středisko,
 • interaktivní zobrazování stavu pokladny,
 • kontace záznamu zadáním účtu, výběr textu z číselníku včetně přiřazení účetní kontace a kódu DPH,
 • zobrazení nezaplacených faktur daného partnera a výběr faktur k úhradě, dotažení saldokontního protiúčtu,
 • zaokrouhlování dokladu na koruny a kontace vzniklého haléřového vyrovnání,
 • tisk pokladních dokladů s možností tisku účetní kontace dokladu, daňového dokladu, tisk stvrzenky,
 • generace pokladního dokladu při hotovostní platbě v rámci vystavování faktury v modulu Evidence zásob,
  tisk výdajového dokladu, daňového dokladu,
 • tisk pokladní knihy a dalších přehledů dle různých kritérií,
 • evidence DPH,
 • možnost odesílání pokladních dokladů do EET (elektronické evidence tržeb),
 • EET deník - přehled veškerých plateb odeslaných do EET,
 • zobrazení salda pracovníka, přehledy s možností výběru velkého množství kritérií pro tisk,
 • dle potřeby zadávání hodnoty dokladu v částce s DPH a bez DPH a jejich vzájemný přepočet.

Ostatní moduly subsystému Ekonomika