Daně, Výkazy, Statistika

Modul slouží uživateli k jednoduchému vytvoření účetních výkazů na základě údajů z účetních kont modulu Účetnictví. Prostřednictvím standardních nebo zákaznicky vytvořených výkazů tohoto modulu může management firmy získat potřebné podklady pro zjištění hospodaření firmy. Modul slouží také k automatickému sestavení daňových výkazů a jejich okamžitému exportu do formátu xml.

Benefit 2000 Plus

Ekonomika

Daně, Výkazy, Statistika

Standardní funkce modulu: 

 • automatické sestavení daňových výkazů na základě použitých kódů daní a údajů z účetnictví,
 • export daňový výkazů Přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a Kontrolního hlášení do xml formátu 
  pro následné nahrání výkazů na daňový portál (EPO) a odeslání,
 • sestavení účetních výkazů na základě načtení dat z účetnictví za dané období,
 • uživatelské definice jednotlivých polí výkazů,
 • zaokrouhlování výkazů dle potřeby účetní jednotky (na haléře, koruny, stovky, tisíce,..),
 • tisk výkazu přímo z modulu - tisková podoba jednotlivých výkazů je shodná s formulářem vydávaným MFČR,
 • export hodnot do přednastavených šablon v MS Excel,
 • kontrola použitých účtů ve vybraném výkazu,
 • kontrola shody definice aktuálního a minulého období.
Uživateli jsou k dispozici následující výkazy:
 • Účetní:
  • Rozvaha - v plném i zjednodušeném rozsahu,
  • Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) v plném i zjednodušeném rozsahu,
  • Cash flow,
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu,
 • Daňové:
  • Přiznání k DPH,
  • Souhrnné hlášení,
  • Kontrolní hlášení,
 • speciální výkazy dle specifikace uživatele,
 • uživatelem vytvořené výkazy,
 • základní ukazatele finanční analýzy.

Ostatní moduly subsystému Ekonomika