Banka a ABO

Modul je určen pro samostatné vedení plateb a úhrad provedených na všech běžných účtech firmy s možností jejich párování s fakturami a s ostatními platbami. Umožňuje také práci s více bankovními účty organizace v tuzemské i v cizí měně a rovněž zahrnuje funkce ABO - automatizace bankovních operací.

Standardní funkce modulu:

 • tvorba příkazu k úhradě - automatický návrh - výběr nezaplacených faktur k platbě (dle různých kritérií)
  nebo ruční editace plateb, kontrola platnosti bankovního spojení, kontrola úplnosti dat pro příkaz,
 • evidence příkazů k úhradě, vyhledávání zadané platby, automatická blokace přikázané faktury
  proti opětovnému zaplacení,
 • generace souboru příkazů k úhradě pro banku v rámci ABO dle požadavku bankovního sw,
 • ruční zadávání bankovních výpisů nebo jejich automatické načtení v rámci ABO,
 • podpora standardních formátů bank a systému Multicashe,     
 • automatické načítání a kontace dokladů při platbách platebními kartami na platebních terminálech,
 • automatické párování úhrad s fakturami, dle nastavených kriterií tzv. vah při načítání výpisu 
 • automatická kontace výpisů - pokud se spáruje úhrada s fakturou nebo dle nastavených pravidel kontací,
 • rozpis jedné platby pro více faktur,
 • automatický výpočet a účtování poplatků a kurzových rozdílů při platbě v cizí měně,
 • funkce ručního párování - výběr plateb a k nim odpovídajících předpisů,
 • možnost platby jinou měnou než je měna faktury,
 • funkce rychlého vyhledání plateb - soubor plateb, který je možno třídit dle libovolné položky
  a vyhledávat v něm s možností zobrazení faktury, ke které byla platba přiřazena,
 • přehledy - výpisy dle bankovních a účetních účtů, možnost výběru spárovaných a nespárovaných plateb
  s ohledem na saldokontní účty, předkontovaných a nepředkontovaných plateb.

Ostatní moduly subsystému Ekonomika