Podpora

Nastavení IS benefit 2000+ na nový rok 2022
[27.12.2021]
S příchodem nového roku je potřeba provést několik nastavení pro bezproblémový přechod dat. Tato nastavení se týkají pouze uživatelů, jejichž hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním.
Novinky v DPH v oblasti elektronického obchodování od 1.7.2021
[14.6.2021]
Změny v oblasti DPH platné od 1.7.2021 se týkají především subjektů, kteří provozují e-shopy a zasílají zboží koncovým zákazníkům v rámci EU. Přestože novela zákona o DPH ještě nebyla schválena, je nutné se do té doby řídit evropskou směrnicí. Konkrétně směrnice Rady (EU) 2017/2455, směrnice Rady (EU) 2019/1995 a prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/2026.
Daňový balíček 2021
[2.2.2021]
Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí několik změn v rámci Daňového balíčku 2021. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn.
Mimořádné odpisy dlouhodobého majetku
[1.2.2021]
Dnem 1.1.2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v rámci podpory ekonomiky během koronavirové pandemie. V zákoně byl upraven §30a Mimořádné odpisy, který upravuje daňové odpisy hmotného majetku pořízené v období od 1.1.2020 do 31.12.2021
DAP DPH vzor č. 21
[24.4.2019]
V návaznosti na změny v zákoně o dph od 1.4.2019 daňovým balíčkem 2019 byl vydán nový tiskopis přiznání k dph (vzor č. 21) a také nové vysvětlivky (vzor č. 17).
Daňový balíček 2019
[24.4.2019]
1.4.2019 vstoupil v platnost zákon č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček.
Výpočet nerealizovaných kurzových rozdílů za rok 2018
[19.12.2018]
Postup při výpočtu a zaúčtování nerealizovaných kurzových rozdílů v jednotlivých modulech za rok 2018.
Přiznání k DPH krok za krokem v IS benefit 2000+
[2.9.2018]
Postup pro vytvoření řádného, opravného či dodatečného daňového přiznání k DPH, nahrání na EPO a jeho následné odeslání.
GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
[10.4.2018]
Jedná se o nařízení, které vstupuje v účinnost 25. května 2018 a přináší dosud nejrozsáhlejší úpravy v ochraně osobních údajů pro celou EU. Většinou se ale jedná spíše o upřesnění a zpřísnění stávajících pravidel. GDPR se týká všech právnických i fyzických osob, které zpracovávají osobní údaje - např. zaměstnanců, zákazníků, partnerů, apod.
Účetní uzávěrka v IS benefit 2000+
[9.2.2018]
Pomalu nám začíná období ročních uzávěrek. Při této příležitosti jsme pro vás sepsali několik bodů, na které byste při uzavírání roku neměli zapomenout.
Změny v účetních výkazech pro rok 2018
[15.1.2018]
Od roku 2018 jsou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví včetně vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele. Dochází také k drobným změnám v účetních výkazech.
Elektronická evidence tržeb (EET)
[30.9.2016]
Zákon o EET vyšel 13.4.2016 ve Sbírce zákonů jako „zákon o evidenci tržeb č. 112/2016.“ Účinnost zákona, tedy den, kdy mají první firmy povinnost elektronicky odesílat přehled o svých tržbách je od 1.12.2016.
Nejčastější chyby v kontrolním hlášení
[24.6.2016]
V návaznosti na opakující se dotazy k vyplnění kontrolního hlášení jsme pro vás sepsali 10 nejčastějších chyb a dotazů, se kterými se pravidelně setkáváme.
Nové státní výkazy od roku 2016
[23.2.2016]
V rámci účetní závěrky za rok 2016 bude nutno vygenerovat státní výkazy dle přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění v novém uspořádání.
Kontrolní hlášení DPH
[26.11.2015]
Novelizací zákona o DPH s účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Toto speciální daňové tvrzení se bude podávat společně s daňovým přiznáním k DPH (nebude jej nahrazovat). V kontrolním hlášení budou uváděny údaje na základě všech daňových dokladů, včetně zjednodušených daňových dokladů, které mají místo zdanitelného plnění v ČR.
Číselník finančních úřadů a územních pracovišť
[2.11.2013]
Ke 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.