Benefit CZ

Společnost Benefit CZ, s. r. o. vznikla v roce 1998. Její činnost navazuje na tradici firmy Benefit, spol. s. r. o. působící na poli poskytování informačních systémů již od roku 1990. Firemní tým se skládá z 12 zaměstnanců s průměrným věkem kolem 30 let. Většina z nich je vysokoškolsky vzdělána, ostatní jsou považováni za zkušené, nadané a zručné pracovníky. Management má vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického a manažerského směru a zkušenosti z podnikání.

Veškeré aktivity firmy jsou zaměřeny k jejímu hlavnímu cíli - poskytnout svým zákazníkům komplexní řešení informačních technologií a širokou škálu potřebných služeb. Poskytované systémy a technologie se mohou uplatnit zejména ve středních a větších průmyslových podnicích, v maloobchodě i velkoobchodě. Podle požadavků zákazníků jsou s využitím nejmodernějších metod a poznatků připravovány originální softwarové aplikace a další služby v oboru informačních technologií.

Firma se snaží orientovat se na střední a větší podniky s velikým objemem zpracovávaných dat. Toto se projevuje především ve firmách se složitým sortimentním řízením (obuvnické a oděvní) a velkým počtem zpracovávaných dokladů (distribuční).