HelpDesk nemovitostí

HelpDesk nemovitostí je základním nástrojem odběratelů služeb FM pro oznámování poruch, nedostatků či jiných návrhů na změnu či modifikaci dodávaných služeb. Aplikace je přístupná všem zaměstnancům prostřednictvím firemního intranetu či internetu. 

Aplikace komunikuje se zadavatelem požadavku pomocí elektronické pošty, s pracovníky FM navíc ještě pomocí systémové nástěnky modulu Pasportizace

Aplikace funguje zcela samostatně, není nutné žádné distribuční centrum požadavků. Požadavky jsou směrovány na řešitele automaticky na základě definovaného workflow a na základě rozdělení kompetencí při správě jednotlivých objektů.

Požadavky/incidenty

Každý nově vzniklý požadavek (incident) je ihned distribuován osobám odpovědným za správu daného objektu. Není nutné žádné distribuční centrum pro nasměrování požadavku na řešitele. Pokud daný pracovník nereaguje do předem stanovené lhůty, je požadavek postoupen dalším pracovníkům na základě definovaného workflow zpracování požadavku. 

Celý průběh zpracování je zaznamenáván v deníku zpracování požadavku a slouží zadavateli požadavku k monitorování činností, které se s požadavkem dějí. Deník je také základem výstupních statistik zpracování požadavků, které indikují, jak FM dokáže rychle reagovat na požadavky různých typů.

Požadavky jsou kategorizovány podle nastavených kritérií. Prvotní kategorizaci zadává již zadavatel požadavku. Řešitelé dále zpřesňují tento údaj. Zařazení kategorie je důležité pro výstupní statistiky, pro možnost odlišení jednotlivých typů incidentů jejich rozsahu a důležitosti.

Zpracování požadavku – workflow

Zpracování požadavků se děje na základě uživatelsky definovaného workflow zpracování. Pokud původní řešitel nereaguje na vzniklý požadavek ve stanovené lhůtě, je požadavek předán další definované osobě – obě strany jsou o tom informovány.