Daně, Výkazy, Statistika

Modul slouží uživateli k jednoduchému vytvoření účetních výkazů na základě údajů z účetních kont modulu Účetnictví. Prostřednictvím standardních nebo zákaznicky vytvořených výkazů tohoto modulu může management firmy získat potřebné podklady pro zjištění hospodaření firmy.

K dispozici jsou uživateli následující výkazy:

 • Rozvaha - v plném i zjednodušeném rozsahu,
 • Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) v plném i zjednodušeném rozsahu,
 • Cash flow,
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu,
 • přiznání k DPH
 • speciální výkazy dle specifikace uživatele,
 • uživatelem vytvořené výkazy,
 • základní ukazatele finanční analýzy.

 Modul nabízí následující funkce:

 • uživatelské definice jednotlivých polí výkazů,
 • zaokrouhlování dle potřeby účetní jednotky na haléře, koruny, stovky, tisíce, tisíce na dvě desetinná místa,
 • tisk výkazu přímo z modulu - tisková podoba jednotlivých výkazů je shodná s formulářem vydávaným Ministerstvem financí ČR,
 • export hodnot do přednastavených šablon v MS Excel,
 • funkce pro skrytí prázdných řádků u rozvahy a výkazu zisku a ztráty,
 • uživatelská tvorba výkazů včetně tiskové interpretace a napojení na šablony MS Excel,
 • uživatelská správa výkazů, definic výkazů,  napojení na Excel, převodní tabulky pro definice při změně výkazu,
 • kontrola použitých účtů ve vybraném výkazu,
 • kontrola shody definice aktuálního a minulého období.