• Úvod  ›  
 • Metodika  ›  
 • Nejčastější chyby v kontrolním hlášení

Nejčastější chyby v kontrolním hlášení

V návaznosti na opakující se dotazy k vyplnění kontrolního hlášení jsme pro vás sepsali 10 nejčastějších chyb a dotazů, se kterými se pravidelně setkáváme.


1) Neplatné DIČ

Vyhledáme v číselníku partnerů záznam konkrétního partnera s neplatným DIČ - zvolíme záložku DIČ a vybereme jednu z následujících oprav:

 • Buď je špatně nastavená platnost DIČ - faktura byla vystavena dříve než je datum platnosti od. - Takto nastavený datum stačí posunout tak, aby zahrnul i datum vystavení faktury.

KH_platnost

 • Nebo je před DIČ CZxxx mezera. - Tuto mezeru stačí smazat.

KH_Mezera


2) Sekce A2 - nezahrne přijatou zahraniční fakturu

V případě, že máme správně zvolené daně pro zahraniční operace a přesto se faktura v KH nezobrazí, pak je třeba zkontrolovat záznam v číselníku partnerů. Na hlavičce záznamu zkontrolujeme nastavení země partnera. Pokud je nastaveno CZ, je nutno změnit na zemi, ke které partner přísluší.

KH_Zahr. partner


3) Chybějící DIČ na odběralské faktuře

KH_bez DIČ

Sekce A.4. - Uvedeno chybné číslo DIČ - DIČ není uvedeno. V předmětném období existuje platné DIČ. V tomto případě není vyplněno DIČ na hlavičce odběratelské faktury.


4) Vyplněné DIČ u neplátce DPH

Do faktury se doplní DIČ, přitom se jedná o partnera, který nemá DIČ. V číselníku partnerů - záložka DIČ - bývá vyplněno třeba jen CZ, ale většinou nelze smazat. Nastavit platnost do 31.12.2015.
Jedná se o partnery, kteří nemají platné DIČ - např. koncoví zákazníci - a částka na faktuře by přesáhla 10tis. Taková faktura by se zařadila do sekce A4 místo A5, jelikož systém kontroluje především platnost uvedeného DIČ.

KH_DIČ - CZ


5) Dodavatelská faktura se nezahrne do kontrolního hlášení

 • V případě, že se jedná o neplátce DPH, tak je vše v pořádku.
 • Pokud se jedná o plátce DPH, pak je pravděpodobně špatně nastavená platnost DIČ u partnera a zároveň neuvedení DIČ na hlavičce dodavatelské faktury. DIČ je tedy pro datum vystavení faktury neplatné, není uvedeno na faktuře a partner tak působí jako neplátce. Proto není zahrnuto v kontrolním hlášení.   

6) Zaplacené zálohy a přijaté daňové doklady

Pokud na zálohové faktuře uvedeme DPH, pak po připsání úhrady se faktura zařadí do příslušného daňového období v daňovém přiznání k DPH i v kontrolním hlášení. V momentě, kdy přijde vyúčtovací faktura, bude po spárování ZF a vyúčtovací faktury záloha odečtena a do DAP DPH a KH půjde zůstatková hodnota po odečtení zálohy.

Př.

Záloha 16002 - daňový doklad (DD) s DUZP 20.1.2016 (většinou datum přijetí platby), datum přijetí DD 21.1.2016 - KH 01/2016, sekce B3 - pod 10.tis.

Záloha 16003 - daňový doklad s DUZP 20.2.2016, datum přijetí DD 21.2.2016 - KH 02/2016, sekce B2

Záloha 16004 - daňový doklad s DUZP 20.3.2016, datum přijetí DD 23.3.2016 - KH 03/2016, sekce B2

Vyúčtovací faktura 1610054 - DUZP 31.3.2016, datum přijetí 2.4.2016 - KH 04/2016, sekce B2 podle zbývající částky k úhradě, po úhradách zálohami - v tomto případě 25.070,-.

KH_Zálohy

V případě, že budeme nárok na odpočet uplatňovat až v den obdržení vyúčtovací faktury, postup je následující:

POZOR!! Nelze uplatnit jedním řádkem dle vyúčtovací faktury, ale dle jednotlivých obdržených daňových dokladů!
Datum přijetí 2.4.2016 - daňové období 04/2016. DUZP uvedeme dle jednotlivých daňových dokladů.

1) DD 1690002 => DUZP 20.1.2016, sekce B3, KH 04/2016
2) DD 1690003 => DUZP 20.2.2016, sekce B2, KH 04/2016
3) DD 1690004 => DUZP 20.3.2016, sekce B2, KH 04/2016
3) DD 1610032 => DUZP 31.3.2016, sekce B3, KH 04/2016


7) Přenesená daňová povinnost

Přijaté faktury v režimu přenesené daňové povinnosti je nutné zařadit do období dle DUZP!! Nikoliv podle data přijetí. V případě, že je DUZP 25.2.2016 a datum přijetí 30.3.2016, fakturu zařadíme do daňového období 02/2016 dle DUZP, musíme podat dodatečné daňové přiznání (v případě, že jsme měsíční plátci) a následné kontrolní hlášení za 02/2016.

KH_DUZP


8) Faktury vystavené do EU

 • faktury vystavené do EU plátcům DPH do kontrolního hlášení vůbec nespadají. Jsou pro ně určeny kolonky 20 a 21 DAP DPH a Souhrnné hlášení,
 • faktury vystavené do EU neplátcům (občanům, firmám bez DIČ) do limitu dané země - vystavujeme s českou DPH - ř. 1 a 2 DAP DPH a KH sekce A5 bez ohledu na limit 10.000,-
 • dodání zboží do EU neplátcům tzv. „zasílání zboží" nad limit dané země - nutná registrace k dph v dané zemi, kolonka 24 DAP DPH.    


9) Chybí některý z důležitých údaje na hlavičce Kontrolního hlášení

Pokud chybí některý z povinných údajů na hlavičce kontrolního hlášení, tak vám systém nedovolí sestavit kontrolního hlášení do formátu xml (nejčastěji Typ daňového subjektu, nebo chybějící údaje o finančním úřadu).


10) Chybně uvedené kódy pro finanční úřad (nejen v kontrolním hlášení).

Daňový portál nepracuje při importu datového souboru (.xml) s oficiálním číselníkem FÚ, je nutné zadávat v modulu Výkazy jinou hodnotu čísla - kód - FÚ a to dle již zveřejněného číselníku finančních úřadů a územních pracovišť, který naleznete na našich stránkách v sekci Podpora. Pokud neopravíte v modulu Výkazy, pak vás na tuto chybu upozorní po nahrání xml souboru aplikace EPO.


Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité kontrolovat především:

 • platnost DIČ partnerů,
 • vyplněné DIČ na hlavičce faktury,
 • správně zvolenou daň, která svým nastavení odpovídá zařazení do kontrolního hlášení.