• Úvod  ›  
 • Metodika  ›  
 • Nastavení číselných řad pro rok 2016

Nastavení číselných řad pro rok 2016

S příchodem nového roku je potřeba provést několik nastavení pro bezproblémový přechod dat. Tato nastavení se týkají pouze uživatelů, jejichž hospodářský rok se shoduje s rokem kalendářním.

CO JE POTŘEBA NASTAVIT:

1. Nastavení ROČNÍHO kurzu k 31.12.2015 !!!!!!!!!! - nezapomeňte

Jakmile budou známy kurzy ČNB (Evropské banky) k 31.12.2015, nastavte si je pro jednotlivé používané měny v číselníku - Roční kurzový lístek - přístupném pod nabídkou - Číselníky - v modulu Banka nebo Účetnictví.
Následně výpočet kurzových rozdílů u plateb z roku 2016 na faktury z roku 2015 bude probíhat již ke kurzu platnému k 31.12.2015, aniž by jste museli mít vypočteny nerealizované kurzové rozdíly ke konci roku 2015.

Pokud toto nastavení provedete až po zaúčtování plateb z roku 2016 (banka, zápočet, zálohy), je nutno u těchto plateb zrušit účetní doklad a po nastavení ročního kurzu jej znovu vytvořit - jinak by došlo k nesouladu mezi účetním a evidenčním stavem na saldokontních účtech.

2. Hospodářský rok 2016 a jednotlivá období roku 2016

Číselník roků a období naleznete v libovolném modulu pod nabídkou - Číselníky -.
U uživatelů s podepsanou servisní smlouvou a vzdáleným přístupem provedeme toto nastavení systému, krom období 2016/1 budou všechna období uzamčena.

3. Číselné řady faktur

Pro jednodušší zadávání číselných řad si nastavte rok a období zpracování na 2016/1.
Číselné řady pro faktury nastavíte v číselníku - Druhy faktur - , který je v modulu Odběratelé i Dodavatelé přístupný pod nabídkou - Číselníky -.

Postupujte následovně:

 • Na vybraném druhu faktury zobrazte jeho formulář,
 • zvolte záložku - Číselné řady,
 • zvolte tlačítko - Nový -,
 • do řádku vyplňte rok 2016, začátek a konec číselné řady,
 • zvolte tlačítko - OK -.

4. Číselné řady pokladních dokladů

Pokud chcete používat různé dokladové řady pokladních dokladů pro jednotlivé roky, tak je nutno zapnout funkci - Číselné řady platné po rocích - v konfiguraci systému - oddíl - Pokladna -.
Při nastavení číselných řad pak postupujte následovně:

 • Otevřte číselník - Pokladny - v modulu POKLADNA,
 • otevřte formulář vybrané pokladny,
 • zvolte záložku - Číselné řady -,
 • zvolte tlačítko - Nový -,
 • vyplňte rok 2016,
 • do řádku označeného - P - vyplňte začátek a konec číselné řady příjmových pokladních dokladů,
 • do řádku označeného - V - vyplňte začátek a konec číselné řady výdajových pokladních dokladů,
 • zvolte tlačítko - OK -.

5. Číselné řady zápočtů

Postupujte následovně:

 • Vyberte modul - DODAVATELÉ - nabídku - Číselníky - Zápočty - Druhy -,
 • otevře se seznam druhu zápočtů,
 • zvolte záložku - Číselné řady -,
 • zvolte tlačítko - Nový -,
 • vyplňte rok 2016 a počátek a konec číselné řady daného druhu zápočtu,
 • zvolte tlačítko - OK -.

6. Skladové hospodářství

V případě, kdy číslujete doklady evidované v modulu Evidence zásob - (příjemky/výdejky, objednávky) tak, že číslo dokladu v sobě obsahuje rok, je třeba i zde provést úpravu nastavení počátku číselné řady. V tomto případě je nutné počkat, až budou vytvořeny všechny doklady spadající do roku 2015 a až pak provést nastavení.
Nastavení se provádí v číselníku - Definice pohybů pro sklad -.


Ze zkušeností víme, že se toto nastavení u uživatelů provádí minimálně, ale je vhodné na tuto skutečnost upozornit.