• Úvod  ›  
 • Metodika  ›  
 • Druhá snížená sazba daně od 1.1.2015

Druhá snížená sazba daně od 1.1.2015

Od 1.1.2015 vstupuje v platnost nová sazba DPH 10% na určené druhy zboží. Pokud s dotčenými komoditami obchodujete nebo předpokládáte jejich nákup, je nutné provést úpravy číselníků v IS benefit 2000+ dle níže uvedeného postupu.

Sazba DPH 10% byla platná v letech 2010 a 2011, což znamená, že mnozí uživatelé ji již v číselníku zavedenu mají.

Postup zavedení (upravení) sazby daně

 • modul - Finanční účetnictví - Číselníky - Sazby daní 
  • při použití již existující sazby 10% - přejmenovat text na - Druhá snížená sazba - pokud budou vystavovány odběratelské faktury s uvedenou sazbou
  • při zadání nového záznamu o sazbě 10 % - vyplnit položky následovně
   DPH_10
  • u stávající sazby 15% a 21% - opravit Název na: První snížená sazba - a - Základní sazba - v případě, kdy obě daně budou používány na odběratelské faktuře (z důvodu tisku názvu sazby v rekapitulaci DPH) -  POZOR - toto je vhodné provést až po vystavení všech odběratelských faktur se zdanitelným plněním v roce 2014 
 • Daňová tabulka na faktuře při použití všech sazeb platných od roku 2015 bude vypadat následovně
   DPH_rozpis
 • Číselníky - Daně - založit jednotlivé typy daní pro sazbu 10% (vstup, výstup, dodanění ...) - možno zaktivovat pro kódy daní využívané v letech 2010 a 2011, upravit číslo kolonky podle stávající sazby 15% - viz informace v posledním odstavci.

 

Skladované položky s novou sazbou daně

Pokud s novou sazbou 10% jsou v systému evidovány skladové položky k prodeji, je nutno u těchto položek změnit daň - Skladové hospodářství - Číselníky - Zboží - nebo Materiál -.V případě velkého množství záznamů kontaktujte naše pracovníky pro automatickou změnu.

 

Formulář DPH v modulu výkazy

Podle zveřejněných informací na stránkách Finanční správy
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014/vykazovani-druhe-snizene-sazby-dph-5483,

bude nový vzor formuláře DPH platný pro plnění od 1.1.2015 upraven jen kosmeticky a obě snížené sazby daně se budou vykazovat na stejných řádcích výkazu. To znamená, že v číselníku daní bude u sazby 10% uvedeno stejné číslo kolonky výkazu jako u sazby 15%.